Geschiedenis

De stichting is in wezen een voortzetting van de jongerenvereniging De Zoete Inval.
Deze jongerenvereniging die al in 1978 werd opgericht heeft jarenlang optimaal gefunctioneerd in de gemeente Oostzaan.
De toenmalige leden van deze vereniging bouwden in eigen beheer een clubhuis aan de Twiskeweg, nabij de kerkbuurt,
waar nu een woonflat is verrezen.
Vanuit dit clubhuis beleefde de vereniging roemruchte jaren met vele hoogtepunten, waar veel Oostzaanse twintigers, dertigers maar ook veertigers nog met veel plezier aan zullen terug denken.

Eind jaren 90 kreeg het plan “Roemersloot” vaste vorm en werd duidelijk dat er op de locatie van De Zoete Inval woningen zouden worden gebouwd.
Zowel de verminderde belangstelling van de jongeren als het niet vinden van een nieuwe locatie leidde er toe dat de vereniging niet meer actief kon zijn.
De leden van de vereniging besloten toen het gebouw te verkopen aan de gemeente waarbij uiteraard een aardig bedrag ter beschikking kwam.
Omdat het clubhuis altijd het centrum was van waaruit de vereniging haar activiteiten organiseerde, en het niet waarschijnlijk leek dat er op korte termijn een nieuw clubhuis realiseerbaar was, is er gezocht naar een andere manier om door te gaan.
Uiteindelijk is, na een initiatief van enkele (oud) bestuursleden, in een buitengewone ledenvergadering besloten de vereniging op te heffen en verder te gaan als stichting “De Zoete Inval”.
Het doel van de stichting is dezelfde als de vereniging maar dan in een uitgebreidere vorm.