Doelstelling

Stichting De Zoete Inval is notarieel opgericht op 12 augustus 2005. De stichting is (politiek) onafhankelijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zaandam onder nr. 34234279. Het doel van de Stichting is; "de bevordering van de vrije ontplooiing van jongeren in de gemeente Oostzaan, met name op het gebied van vorming, educatie, ontspanning, sport, cultuur en natuur".