Aanvragen

De stichting biedt (financiële) ondersteuning aan jeugdprojecten in Oostzaan.
Deze ondersteuning kan aangevraagd worden door verenigingen, stichtingen, en/of instellingen uit de gemeente Oostzaan.
Uit de aanvraag zal onder meer moeten blijken:
- Op welk project/evenement de aanvraag betrekking heeft;
- Dat het hier gaat om een Oostzaans jeugd belang;
- Een uitvoerig financiële onderbouwing van de kosten;
- Dat het gaat om extra uitgave. Niet behorend tot het reguliere uitgave patroon van de vereniging, stichting en/of instelling.
Het zal aan het bestuur van de stichting zijn of en, bij toekenning, op welke wijze de vergoeding zal worden verleend.
De ontvangst van de aanvragen zullen in eerste instantie worden bevestigd en, voor zover mogelijk, binnen drie maanden worden afgehandeld.
Schenkingen zullen via de regionale pers en/of andere communicatiemiddelen openbaar worden gemaakt.
Wij beseffen dat tussen het grote aantal Goede Doelen in Nederland wij door onze omvang en strikte regionale afbakening een klein "Goed Doel" zijn.
Het bestuur zal er echter alles aan doen om het doel van de stichting te bereiken.

Het bestuur van de Stichting De Zoete Inval bestaat uit:
Bert Jongert: Voorzitter
Bart Bindt: Secretaris/Penningmeester
Tjeerd Hes: IT
Tonny Taams: Speciale Projecten
Milly Zwaan: Grafische vormgeving

De aanvragen dienen altijd schriftelijk te worden ingediend.

Het adres is:
Stichting De Zoete Inval
Grashof 27
1511XA Oostzaan